Hướng dẫn liên ngành thực hiện Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh khóa XIX, kỳ họp thứ ba về quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo sau đại học, nâng cao trình độ ngoại ngữ

Thứ Tư, ngày 27 tháng 4 năm 2022 - 17:22
File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 56 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang  

Xem tin theo ngày:   / /