CHỨC SẮC, CHỨC VIỆC, TÍN ĐỒ ĐẠO TIN LÀNH CHẤP HÀNH TỐT CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Thứ Hai, ngày 28 tháng 3 năm 2022 - 08:12 
Vừa qua, Hội thánh Tin lành Tân Minh thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc), trụ sở tại thôn Tân Minh, xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn đã tổ chức thành công Đại hội đồng lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2026, đảm bảo đúng nội dung, chương trình đã đăng ký, thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch Covid-19.
 
     
 
Trong suốt quá trình chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng, các chức sắc, chức việc của các điểm nhóm Tin lành trên địa bàn đã chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, sống tốt đời đẹp đạo, không tin, theo các tà đạo, đạo lạ; vận động số quần chúng người dân tộc Mông từ bỏ, không tin, không theo “ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình”; góp phần vào thành công của Đại hội đồng.
 
Nguồn: Phòng An ninh nội địa - Công an tỉnh Tuyên Quang

 

Xem tin theo ngày:   / /