Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ; mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ Tư, ngày 23 tháng 3 năm 2022 - 16:55
File đính kèm: Kích chuột để tài về