Văn bản số 245/SNV-TCBC ngày 25/3/2022 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung xây dựng, đề nghị thẩm định các văn bản về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh

Thứ Sáu, ngày 25 tháng 3 năm 2022 - 16:52
File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 28 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  

Xem tin theo ngày:   / /