Quyết định của UBND tỉnh về giao số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68 trong các đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội của tỉnh năm 2022

Thứ Hai, ngày 7 tháng 2 năm 2022 - 16:11 

 


File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 28 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  

Xem tin theo ngày:   / /