Thông báo của Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức điều chỉnh, bổ sung Danh mục tài liệu ôn tập kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021

Thứ Ba, ngày 11 tháng 1 năm 2022 - 18:29
File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 23 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  

Xem tin theo ngày:   / /