Dấu ấn cải cách hành chính

Thứ Năm, ngày 30 tháng 12 năm 2021 - 09:50


Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nỗ lực, quyết tâm của các cấp các ngành, năm 2021, công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Bên cạnh những sáng kiến, cách làm hay, việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công đã để lại dấu ấn quan trọng trong công tác CCHC của tỉnh năm 2021.

Tăng cường chỉ đạo, nhiều giải pháp

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, trong đó công tác CCHC được nghị quyết đại hội xác định là một trong 5 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chính vì vậy, công tác CCHC cũng đã được đặt ra là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các cấp, các ngành, các địa phương. Trong công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC cũng đã được UBND tỉnh đặc biệt quan tâm bằng nhiều cuộc họp đánh giá, tổng kết, phân tích, chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đề ra giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm tổ chức triển khai có hiệu quả công tác CCHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Các cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, bám sát các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh để triển khai thực hiện nhiệm vụ. UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo CCHC tỉnh để chủ động chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ CCHC, đây là điểm mới từ trước đến nay chưa có.

UBND tỉnh đã quyết định ban hành kế hoạch kiểm tra, thành lập đoàn kiểm tra và thực hiện các đợt kiểm tra công tác CCHC tại 19 sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn. Qua kiểm tra, đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác cải cách hành chính tại địa phương. UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố. Việc xây dựng và đưa vào triển khai Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, góp phần đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong công tác theo dõi, đánh giá cải cách hành chính từ trung ương đến địa phương.

Giải quyết TTHC cho người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

Trong năm 2021, các cơ quan, đơn vị cũng đã có nhiều sáng kiến, cách làm mới trong công tác CCHC. Cụ thể như, xây dựng đề án danh mục vị ví việc làm, gắn với dự kiến biên chế, số lượng người làm việc cần có đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; đổi mới trong công tác tuyển dụng viên chức, bằng việc thành lập Ban Chỉ đạo tuyển dụng viên chức tỉnh để chỉ đạo các Hội đồng tuyển dụng viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo và các Hội đồng tuyển dụng viên chức của các huyện thực hiện tuyển dụng viên chức cùng thời gian, cùng đề xét tuyển và đề thi tuyển; ứng dụng công nghệ thông tin trong thi tuyển, thi nâng ngạch công chức đối với các môn điều kiện; thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc UBND tỉnh, huyện, thành phố; xây dựng phần mềm khảo sát sự hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước... Với những sáng kiến và cách làm mới trong thực hiện công tác CCHC của tỉnh đã có tác động lớn, tạo những điểm nhấn quan trọng trong CCHC, nâng cao hiệu quả các mặt CCHC từ cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cải cách tài chính công...

Hướng tới chuyên nghiệp, phục vụ

Riêng đối với cải cách thủ tục hành chính (TTHC), năm 2021 là một năm có nhiều dấu ấn quan trọng. Trước hết, đó là việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang. Trung tâm Phục vụ hành chính công là đầu mối tập trung của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh bố trí cán bộ, công chức, viên chức đến để thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, phối hợp giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC cho cá nhân, tổ chức. Tất cả các trang thiết bị ở đây đều được đầu tư hiện đại, chuyên nghiệp. Hiện nay, Trung tâm thực hiện giải quyết 1.427 TTHC của 20 cơ quan, đơn vị, gồm 17 sở, ban, ngành và 3 cơ quan ngành dọc. Tất cả các TTHC được tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm đều được thực hiện qua hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến và phần mềm một cửa điện tử của tỉnh. Điều đặc biệt hơn, Trung tâm Phục vụ hành chính công đặt tại trụ sở Bưu điện tỉnh qua đó có thể dễ dàng tiếp nhận hồ sơ TTHC của người dân khi đăng ký dịch vụ bưu chính công ích. Người dân sẽ được nhận kết quả hồ sơ TTHC tại nhà, hạn chế phải đi lại.

Cán bộ sở Tư pháp hướng dẫn người dân thực hiện đăng ký TTHC bằng hình thức trực tuyến

Năm 2021, cũng là năm mà việc tiếp nhận và giải quyết TTHC của người dân qua các dịch vụ công trực tuyến có nhiều chuyển biến. Để có được điều này, UBND tỉnh đã ban hành riêng một số công văn chỉ đạo về tăng cường tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến cấp độ 3, 4 cho người dân và doanh nghiệp. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tiếp cận thực hiện việc đăng ký hồ sơ trực tuyến. Những cán bộ thuộc Bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã đã trực tiếp đến các thôn hướng dẫn người dân thực hiện quy trình về TTHC dịch vụ công trực tuyến. Đây là việc làm từ trước đến nay chưa từng có. Bên cạnh đó, năm 2021 công tác cải cách TTHC cũng đã có chuyển biến mới trong việc chuyển đổi hồ sơ, tài liệu giấy liên quan đến hoạt động giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức thành hồ sơ điện tử, công khai theo quy định; đồng bộ trạng thái tiến độ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (trước hạn, đúng hạn, quá hạn) trên Cổng Dịch vụ công theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Qua đó, mọi quy trình giải quyết TTHC được công khai, người dân có thể theo dõi tiến độ giải quyết TTHC, hạn chế được những hành vi gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết TTHC.

Như vậy có thể khẳng định trong năm 2021, công tác CCHC của tỉnh đã đạt được bước tiến mới, hướng xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, phục vụ. Công tác CCHC ngày càng nhận được sự đồng tình, quan tâm, ủng hộ, giám sát của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nguồn: Báo Tuyên Quang điện tử
In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.002 views