Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2021

Thứ Sáu, ngày 31 tháng 12 năm 2021 - 16:27 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ THI NÂNG NGẠCH:

 


File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 23 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  

Xem tin theo ngày:   / /