Trung tâm Phục vụ hành chính công: Bước đột phá để xây dựng nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại

Thứ Ba, ngày 9 tháng 11 năm 2021 - 14:04


Trung tâm Phục vụ hành chính công chính thức khai trương từ ngày 01/11/2021 tại địa chỉ Tòa nhà Bưu điện tỉnh Tuyên Quang, số 609, đường Quang Trung, phường Phan Thiết (TP Tuyên Quang). Sau 1 tuần hoạt động, Trung tâm đã khẳng định vai trò quan trọng trong nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, được nhân dân tin cậy.

Người dân lấy số thứ tự thuộc các lĩnh vực cần giải quyết trên bảng điện tử tại Trung tâm phục vụ hành chính công.   

Trung tâm Phục vụ hành chính công là đầu mối tập trung của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh bố trí cán bộ, công chức, viên chức đến để thực hiện việc tiếp nhận, hướng dẫn, phối hợp giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) cho cá nhân, tổ chức.

Hiện nay, Trung tâm thực hiện giải quyết 1.427 TTHC của 20 cơ quan, đơn vị, gồm 17 sở, ban, ngành và 3 cơ quan ngành dọc. Tất cả các TTHC được tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm đều được thực hiện qua hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến và phần mềm một cửa điện tử của tỉnh. Trung tâm được bố trí 42 công chức của các sở, ban, ngành, trong đó có 21 nhân sự chính thức và 21 nhân sự dự phòng làm việc. 

Đến giải quyết thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, ông Phan Văn Toại, tổ 8, phường Hưng Thành (TP Tuyên Quang) thực sự thấy bất ngờ về quy mô cũng như sự hiện đại, tiện lợi ở đây. Ông bày tỏ, cán bộ trung tâm tiếp đón và hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tận tình, chuyên nghiệp. Đến đây tôi có cảm giác mình là người được phục vụ chứ không còn cảm giác khó khăn, nặng nề mỗi khi đi giải quyết TTHC như trước đây.

Giải quyết TTHC cho người dân tại Bộ phận tiếp nhận Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Đồng chí Phạm Thị Kim Oanh, Trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Sở bố trí 4 cán bộ làm việc tại Trung tâm. Trung bình mỗi ngày Sở tiếp nhận 40 hồ sơ TTHC, hầu hết TTHC cho doanh nghiệp và người dân đều được thực hiện trong ngày mặc dù quy định là 3 ngày. Mọi quy trình xử lý hồ sơ TTHC đều được công khai trên hệ thống Cổng dịch vụ công Quốc gia. Ở đây chúng tôi thực hiện theo nguyên tắc “4 tại chỗ” là đảm bảo việc: Tiếp nhận - Thẩm định - Phê duyệt - Trả kết quả TTHC được thực hiện ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. 

Theo đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, cán bộ phụ trách quản lý Trung tâm Phục vụ hành chính công, về hình thức các cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của mình đến Trung tâm nên việc vận hành, tiếp nhận, xử lý, trả kết quả TTHC cho người dân không có sự biến động. Việc đưa bộ phận tiếp nhận, trả kết quả vào một đầu mối là nhằm phục vụ nhân dân được tốt hơn, giúp người dân không phải đi lại nhiều thay vì phải đến từng các cơ quan, đơn vị như trước đây.

Trực tiếp làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính chính công, chị Thạch Thị Thu Nga, Trưởng Bưu cục - Bưu điện thành phố Tuyên Quang khẳng định, hầu hết người dân đến đây thực hiện TTHC đều sẵn sàng đăng ký dịch vụ bưu chính công ích trừ những người ở gần, do vậy cán bộ bưu điện luôn sẵn sàng đồng hành cùng các cơ quan hành chính nhà nước tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Việc đưa Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh vào hoạt động là một trong những giải pháp đột phá để nâng cao tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4, tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích. Qua đó giảm chi phí thấp nhất và tạo sự hài lòng nhất cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp, hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.    

Nguồn: Báo Tuyên Quang điện tử