Tập huấn quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

Thứ Sáu, ngày 22 tháng 10 năm 2021 - 17:02


Sáng 22-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cho cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành của tỉnh.
 

Đại biểu tham gia buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các học viên được hướng dẫn đăng ký, đăng nhập tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; nộp và xử lý hồ sơ trực tuyến; xử lý hồ sơ trên Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

Qua tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nghiệp vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, giảm thời gian, chi phí đi lại cho cá nhân, tổ chức.

Nguồn: Báo Tuyên Quang điện tử