Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về Hội năm 2021

Thứ Năm, ngày 21 tháng 10 năm 2021 - 10:10


Ngày 19, 20/10/2021, tại Nhà Văn hóa, Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về Hội năm 2021.

 

Dự hội nghị có trên 100 đại biểu là lãnh đạo, công chức các sở, ngành theo dõi lĩnh vực quản lý nhà nước về hội; lãnh đạo, công chức phòng chuyên môn, giúp việc tham mưu công tác hội thuộc UBND huyện, thành phố; lãnh đạo hoặc cán bộ tham mưu giúp việc cho các hội cấp huyện, cấp tỉnh.

 

Đồng chí Vũ Quang Khánh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại hội nghị.

 

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe báo cáo viên tập huấn các nội dung tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; Hướng dẫn số 30-HD/BTCTW ngày 13/4/2020 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Kết luận số 58-KL/TW, ngày 12/9/2019 của Ban Bí thư về độ tuổi tham gia công tác hội; Quy chế số 01-QC/BCSĐ ngày 25/9/2018 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử... Bên cạnh đó, báo cáo viên của Sở Nội vụ đã tập trung dành thời gian hướng dẫn cụ thể các mẫu văn bản áp dụng cho hội chưa được quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ và những nội dung tổ chức hội, cơ quan nhà nước thực hiện còn hạn chế để rút kinh nghiệm; đại biểu dự hội nghị đã tích cực thảo luận, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình tổ chức thực hiện nhằm thực hiện tốt các nội dung về tổ chức và hoạt động của hội theo quy định.

Phòng TCBC và TCPCP


Tổng số: 32 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang  

Xem tin theo ngày:   / /