Tỉnh Tuyên Quang hoàn thành nghiệm thu 291 phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Thứ Tư, ngày 6 tháng 10 năm 2021 - 14:50


Sáng ngày 06/10/2021, Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương (Ban Chỉ đạo Trung ương) tổ chức nghiệm thu trực tuyến kết quả điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Tuyên Quang. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Thị Bích Thủy, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì buổi nghiệm thu.

 Điểm cầu tại Bộ Nội vụ

Dự buổi nghiệm thu có Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nội vụ) Nguyễn Mạnh Quân; Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang Vũ Quang Thắng, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Tuyên Quang; đại diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương; đại diện Ban Chỉ đạo điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Tuyên Quang (Ban Chỉ đạo tỉnh) và Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh.

Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang Vũ Quang Thắng phát biểu tại điểm cầu tỉnh Tuyên Quang


Tại buổi nghiệm thu, Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá mức độ hoàn thành phiếu điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của tỉnh Tuyên Quang đạt “chất lượng tốt”./.
Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang Vũ Quang Thắng cho biết, công tác lãnh đạo, triển khai và tổ chức điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh được thực hiện đúng theo quyết định, phương án điều tra, kế hoạch và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

Đến nay, Ban Chỉ đạo tỉnh đã thực hiện rà soát, đối chiếu tài liệu kiểm chứng với nội dung điều tra trên phiếu thông tin; đề nghị chỉnh sửa nội dung không logic, không đúng theo hướng dẫn. Công tác nghiệm thu phiếu điều tra cơ sở hành chính cấp huyện và rà soát, chỉnh sửa đối với 291 phiếu/291 cơ quan, tổ chức, đơn vị (Cấp tỉnh: 70 phiếu/70 cơ quan, tổ chức, đơn vị; cấp huyện, xã: 221 phiếu/221 cơ quan, tổ chức, đơn vị) trên Phần mềm xử lý thông tin Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 của Bộ Nội vụ đã hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Nguồn: Tạp chí Tổ chức nhà nước, Bộ Nội vụ

 


Tổng số: 28 | Trang: 1 trên tổng số 3 trang  

Xem tin theo ngày:   / /