Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Thứ Ba, ngày 7 tháng 9 năm 2021 - 16:51Ngày 25/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang kèm theo Quyết định số 10/2021/QĐ-UBND, có hiệu lực kể từ ngày 05/9/2021 và thay thế Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tuyển dụng và Nội quy thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

 

Phòng Xây dựng chính quyền và CTTN

 


File đính kèm: Kích chuột để tài về


In bài viết Gửi phản hồi Gửi Email Lượt xem: 1.852 views


Tổng số: 51 | Trang: 1 trên tổng số 6 trang  

Xem tin theo ngày:   / /