Khai mạc và tổ chức kỳ tiếp nhận viên chức, công chức cấp xã vào làm công chức cấp tỉnh, cấp huyện

Thứ Sáu, ngày 13 tháng 8 năm 2021 - 16:32Thực hiện Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng cuối năm 2020; Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức, công chức cấp xã vào làm công chức cấp tỉnh, cấp huyện, sau một thời gian chuẩn bị, ngày 07/8/2021, Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức, công chức cấp xã vào làm công chức cấp tỉnh, cấp huyện đã khai mạc và tổ chức kỳ kiểm tra, sát hạch tiếp nhận viên chức, công chức cấp xã vào làm công chức cấp tỉnh, cấp huyện tại Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang.

Dự và khai mạc kỳ kiểm tra, sát hạch có ông Vũ Ngọc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; các thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch là đại diện lãnh đạo các cơ quan có chỉ tiêu tiếp nhận, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện có liên quan đến chuyên ngành của vị trí việc làm tiếp nhận và 08 thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn (viên chức 07 người; công chức cấp xã 01 người).

Cùng dự khai mạc và giám sát kỳ kiểm tra, sát hạch có ông Vũ Đức Thọ, Phó Chánh Thanh tra tỉnh, Trưởng Ban Giám sát tiếp nhận viên chức, công chức cấp xã vào làm công chức cấp tỉnh, cấp huyện và các thành viên Ban Giám sát.

 

Đồng chí Vũ Ngọc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại Lễ khai mạc

 

Theo quy định tại Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của các cơ quan, đơn vị, thí sinh dự kỳ kiểm tra, sát hạch phải thực hiện qua 02 vòng phỏng vấn (vòng 1: Phỏng vấn về trình độ hiểu biết chung; vòng 2: Phỏng vấn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ). Thí sinh trúng tuyển để được tiếp nhận vào làm công chức cấp tỉnh, phải đạt kết quả mỗi vòng phóng vấn từ 50 điểm trở lên/ thang điểm 100 điểm/ 01 vòng phỏng vấn. Hiên nay, Hội đồng kiểm tra, sát hạch đã thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch đến thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự kiểm tra, sát hạch. Kết quả có 08/08 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận vào làm công chức cấp huyện, cấp tỉnh theo quy định).

 

Phòng Công chức, viên chức


Tổng số: 39 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang  

Xem tin theo ngày:   / /