UBND tỉnh họp cho ý kiến dự thảo Đề án Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới chính quyền số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030

Thứ Năm, ngày 12 tháng 8 năm 2021 - 19:26


Nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng dự thảo Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025”.

 

Chiều ngày 12/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp cho ý kiến đối với dự thảo Đề án “Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025”.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

 

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo Đề án và chuẩn bị tài liệu họp thông qua phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 19/8/2021.

 

                                                                                                Phòng CCHC - VTLT


Tổng số: 32 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang  

Xem tin theo ngày:   / /