Chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (Giáo xứ Mỹ Bằng), xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Thứ Năm, ngày 12 tháng 8 năm 2021 - 16:43


Ngày 10/8/2021, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 2833/UBND-NC về việc chấp thuận thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc (Giáo xứ Mỹ Bằng) xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn.

 

Theo đó, UBND tỉnh chấp thuận đề nghị của Tòa Giám mục Hưng Hóa về thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc với các nội dung: Tên tổ chức tôn giáo trực thuộc: Giáo xứ Mỹ Bằng; phạm vi hoạt động tại 03 họ giáo Tâm Bằng, Đầu Núi, Phù Hiên, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; số lượng tín đồ khi thành lập khoảng 1.300 tín đồ; trụ sở của Giáo xứ Mỹ Bằng tại nhà thờ họ giáo Tâm Bằng, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Giáo xứ Mỹ Bằng, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang thuộc Giáo phận Hưng Hóa, được hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật Việt Nam và UBND tỉnh đề nghị Tòa Giám mục Hưng Hóa hướng dẫn chức sắc, chức việc và tín đồ thuộc Giáo xứ Mỹ Bằng thực hiện các hoạt động tôn giáo theo quy định của pháp luật và các quy định của địa phương.

Nội dung văn bản như sau:

 


File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 34 | Trang: 1 trên tổng số 4 trang  

Xem tin theo ngày:   / /