Chi bộ Văn phòng - Thanh tra, Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới

Thứ Ba, ngày 10 tháng 8 năm 2021 - 09:00Thực hiện Quyết định số 478-QĐ/ĐUK ngày 30/7/2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tuyên Quang về việc kết nạp đảng viên, ngày 09/8/2021 Chi bộ Văn phòng - Thanh tra thuộc Đảng ủy Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang đã tiến hành tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới đối với quần chúng ưu tú Nguyễn Thanh Huyền.

Dự Lễ kết nạp có đồng chí Vũ Quang Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ và toàn thể đảng viên Chi bộ Văn phòng-Thanh tra. Lễ kết nạp đảng viên mới diễn ra trong không khí trang nghiêm và đúng trình tự, thủ tục.     

Thay mặt Chi bộ Văn phòng-Thanh tra, đồng chí Lê Quốc Huân, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ đã thông qua Quyết định kết nạp đảng viên và mời đồng chí Vũ Quang Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Nguyễn Thanh Huyền.

Đồng chí Vũ Quang Thắng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Nội vụ trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Thanh Huyền

 

Thay mặt Chi bộ đồng chí Lê Quốc Huân, Bí thư Chi bộ trân trọng cảm ơn đồng chí Vũ Quang Thắng luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên của Đảng bộ nói chung và của chi bộ Văn phòng-Thanh tra nói riêng, đã dành thời gian đến dự buổi Lễ kết nạp đảng viên mới của chi bộ. Tại buổi Lễ kết nạp đảng viên mới đồng chí Bí thư chi bộ quán triệt nhiệm vụ và quyền hạn của người đảng viên để đồng chí Nguyễn Thanh Huyền đảng viên mới tổ chức thực hiện trong thời gian dự bị; đồng thời, phân công nhiệm vụ cho đảng viên tiếp tục theo dõi, giúp đỡ đồng chí Nguyễn Thanh Huyền hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên trong thời gian thử thách 12 tháng. Trước Cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thanh Huyền đã đọc lời tuyên thệ và hứa sẽ phấn đấu là người Đảng viên gương mẫu, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhiệt tình trong công tác, phát huy năng lực hơn nữa để cùng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Chi bộ, Đảng bộ Sở Nội vụ ngày càng phát triển.

Buổi Lễ kết nạp đảng viên mới diễn ra kết thúc tốt đẹp, Chi bộ Văn phòng-Thanh tra có thêm đảng viên mới, hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng viên mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra trong cả nhiệm kỳ 2020-2022./. 

 Lê Quốc Huân - Văn phòng Sở Nội vụ

Xem tin theo ngày:   / /