Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc thẩm định, trình về tổ chức bộ máy và thành lập, kiện toàn tổ chức phối hợp liên ngành

Thứ Hai, ngày 2 tháng 8 năm 2021 - 16:48Để khắc phục việc một số cơ quan, đơn vị còn lúng túng về hồ sơ, trình tự thẩm định, trình các nội dung liên quan đến tổ chức bộ máy và thành lập, kiện toàn tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Nội vụ đã ban hành Văn bản số 694/SNV-TCBC ngày 30/7/2021 để hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị để thực hiện.

Sau đây là Văn bản số 694/SNV-TCBC ngày 30/7/2021 của Sở Nội vụ:

 

 

 

Phòng Tổ chức, biên chế và TCPCP


File đính kèm: Kích chuột để tài về
Tổng số: 15 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  

Xem tin theo ngày:   / /