Chuyển giao Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh về UBND tỉnh

Thứ Ba, ngày 8 tháng 6 năm 2021 - 16:21


Sáng 8-6, tại Hội trường UBND tỉnh, Văn phòng Quốc hội và UBND tỉnh tổ chức Lễ chuyển giao Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang từ Văn phòng Quốc hội về UBND tỉnh.

 

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn ký kết biên bản chuyển giao công chức, người lao động, cơ sở vật chất, kinh phí của Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh về UBND tỉnh.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Vũ Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Trần Quốc Nam, Phó vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ Văn phòng Quốc hội; Lò Thị Việt Hà, Chánh văn phòng Đảng - Đoàn thể, Văn phòng Quốc hội; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Ma Thị Thúy, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Tại buổi lễ, đại diện Văn phòng Quốc hội đã công bố Nghị quyết số 1004/2020/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập và quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; công bố Quyết định của Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội về điều động công chức, lao động hợp đồng Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang.

Tiếp đó, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Nghị quyết số 10/NQ – HĐND ngày 26/3/2021 của HĐND tỉnh về thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND dân tỉnh Tuyên Quang; Quyết định của UBND tỉnh về việc tiếp nhận công chức, lao động hợp đồng Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Theo đó, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh và Văn phòng HĐND tỉnh, là cơ quan tương đương sở, chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh; có chức năng tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh. UBND tỉnh tiếp nhận 5 cán bộ công chức và 3 lao động hợp đồng từ Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh trực thuộc Văn phòng Quốc hội về Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Tuyên Quang.

Tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Minh Tuấn và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Tuấn đã ký kết biên bản chuyển giao công chức, người lao động, cơ sở vật chất, kinh phí của Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh về UBND tỉnh trên tinh thần giữ nguyên trạng chức năng, nhiệm vụ, số lượng công chức, hợp đồng lao động hiện có, đảm bảo sự ổn định, xuyên suốt của công tác tổ chức, công tác chuyên môn. Lãnh đạo Công đoàn cơ quan Văn phòng Quốc hội – Lãnh đạo Công đoàn Viên chức tỉnh ký kết biên bản chuyển giao tổ chức, đoàn viên công đoàn và tài chính công đoàn.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đánh giá cao hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh kể từ khi trực thuộc Văn phòng Quốc hội. Đồng thời mong muốn, thời gian tới, đội ngũ công chức, lao động hợp đồng được chuyển giao tiếp tục phát huy tinh thần lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí mong muốn Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh quan tâm làm tốt công tác động viên tư tưởng cho nhân viên sau khi tiếp nhận. Cùng với đó, quan tâm đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng công chức, người lao động trong công tác tham mưu phục vụ ĐBQH tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, sau khi tiếp nhận bàn giao sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, người lao động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng chí mong muốn Văn phòng Quốc hội tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ để cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ cho hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Đồng chí đề nghị, lãnh đạo, công chức, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc, cùng với các đồng chí lãnh đạo, công chức, người lao động Văn phòng HĐND tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để tổ chức thực hiện tốt các nội dung theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của HĐND tỉnh. Trước mắt là tham mưu, chuẩn bị, phục vụ thật tốt cho Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV và kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX.  

Nguồn: https://baotuyenquang.com.vn/


Tổng số: 15 | Trang: 1 trên tổng số 2 trang  

Xem tin theo ngày:   / /